Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe uitgave verschenen

Een nieuwe aanwinst voor Dubbelgoed is de het rapport ‘The modern Consumer, cause and remedy for the ecological crisis’, waarvan de engelse editie verscheen in november 2023. Het boek is een verslag van een uitgebreid onderzoek naar de rol van de consument in de ecologische crisis van vandaag, door Caspar Bosma. De focus ligt op de identiteit van de consument als oorzaak en als remedie voor de grote ecologische problemen van vandaag.
De consument, als uitvinding van de commercie, tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 in de Verenigde Staten, evolueerde tot wat Bosma noemt de ‘moderne consument’. Deze identiteit wordt gekenmerkt door een aantal aspecten, waaronder infantilisering. Marketing heeft in dat proces een grote rol gespeeld en is in toenemende mate van invloed.
Mede door infantilisering zijn volwassen aspecten van de mens in de Westerse wereld op de achtergrond geraakt. Verantwoordelijkheid wordt geschuwd, terwijl het hier en nu, met instantane bevrediging, leidend is geworden. ‘Burger’ als identiteit is naar de achtergrond geraakt.
De leefstijl van de moderne consument is schadelijk voor onze planeet, maar het herzien van de identiteit biedt een mogelijkheid voor een planeet-vriendelijker manier van leven. De consument kan wereldburger worden, maar dat is niet eenvoudig. Bosma laat zien dat de hechtingstheorie hierbij behulpzaam kan zijn, zowel voor het verhelderen van de identiteit en de oorzaken daarvan, als voor het vinden van de weg naar wereldburgerschap.

Een Nederlandse versie van dit onderzoek verschijnt in december 2023.